سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Mammary analogue secretory carcinoma of the parotid gland: A case report

ISSN کد : 2468-5488

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.xocr.2017.11.003

سال انتشار : 2017

نویسنده : Richard Tjahjono, Ronald Chin, Firoz Iqbal

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.xocr.2017.11.003},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.xocr.2017.11.003},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Richard Tjahjono, Ronald Chin, Firoz Iqbal},
  title = {Mammary analogue secretory carcinoma of the parotid gland: A case report}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.xocr.2017.11.003
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.xocr.2017.11.003
TI - Mammary analogue secretory carcinoma of the parotid gland: A case report
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Richard Tjahjono, Ronald Chin, Firoz Iqbal
Richard Tjahjono, Ronald Chin, Firoz Iqbal, T. (2017). Mammary analogue secretory carcinoma of the parotid gland: A case report. doi:10.1016/j.xocr.2017.11.003
“Mammary analogue secretory carcinoma of the parotid gland: A case report.” (2017) - Author: Richard Tjahjono, Ronald Chin, Firoz Iqbal