سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Healthcare disparities in pediatric otolaryngology: A systematic review

ISSN کد : 0023-852X

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1002/lary.26995

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jad Jabbour, Thomas Robey, Michael J. Cunningham

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1002/lary.26995},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/lary.26995},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {},
  author = {Jad Jabbour, Thomas Robey, Michael J. Cunningham},
  title = {Healthcare disparities in pediatric otolaryngology: A systematic review}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/lary.26995
UR - http://dx.doi.org/10.1002/lary.26995
TI - Healthcare disparities in pediatric otolaryngology: A systematic review
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 
AU -Jad Jabbour, Thomas Robey, Michael J. Cunningham
Jad Jabbour, Thomas Robey, Michael J. Cunningham, T. (2017). Healthcare disparities in pediatric otolaryngology: A systematic review. doi:10.1002/lary.26995
“Healthcare disparities in pediatric otolaryngology: A systematic review.” (2017) - Author: Jad Jabbour, Thomas Robey, Michael J. Cunningham