سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مرجع : Conduct Disorder

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781118524275.ejdj0025

صفحه : 1-4

سال انتشار : 2017

نویسنده : Shayne Jones

نوع : مرجع

لینک خروجی به مرجع

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781118524275.ejdj0025},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781118524275.ejdj0025},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781118524275.ejdj0025},
  author = {Shayne Jones},
  title = {Conduct Disorder}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781118524275.ejdj0025
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781118524275.ejdj0025
TI - Conduct Disorder
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781118524275.ejdj0025
AU -Shayne Jones
Shayne Jones, T. (2017). Conduct Disorder. doi:10.1002/9781118524275.ejdj0025
“Conduct Disorder.” (2017) - Author: Shayne Jones, Page: 1-4