سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : The author replies

ISSN کد : 0090-3493

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/ccm.0000000000002760

صفحه : e1308

سال انتشار : 2017

نویسنده : Joseph A. Carcillo

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/ccm.0000000000002760},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/ccm.0000000000002760},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/ccm.0000000000002760},
  author = {Joseph A. Carcillo},
  title = {The author replies}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/ccm.0000000000002760
UR - http://dx.doi.org/10.1097/ccm.0000000000002760
TI - The author replies
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/ccm.0000000000002760
AU -Joseph A. Carcillo
Joseph A. Carcillo, T. (2017). The author replies. doi:10.1097/ccm.0000000000002760
“The author replies.” (2017) - Author: Joseph A. Carcillo, Page: e1308