سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مرجع : Drug Courts, Juvenile

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781118524275.ejdj0039

صفحه : 1-4

سال انتشار : 2017

نویسنده : Mary P. Brewster, Cynthia Eshleman, Edward W. Bruton

نوع : مرجع

لینک خروجی به مرجع

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781118524275.ejdj0039},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781118524275.ejdj0039},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781118524275.ejdj0039},
  author = {Mary P. Brewster, Cynthia Eshleman, Edward W. Bruton},
  title = {Drug Courts, Juvenile}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781118524275.ejdj0039
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781118524275.ejdj0039
TI - Drug Courts, Juvenile
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781118524275.ejdj0039
AU -Mary P. Brewster, Cynthia Eshleman, Edward W. Bruton
Mary P. Brewster, Cynthia Eshleman, Edward W. Bruton, T. (2017). Drug Courts, Juvenile. doi:10.1002/9781118524275.ejdj0039
“Drug Courts, Juvenile.” (2017) - Author: Mary P. Brewster, Cynthia Eshleman, Edward W. Bruton, Page: 1-4