سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مرجع : Functional Family Therapy

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781118524275.ejdj0073

صفحه : 1-7

سال انتشار : 2017

نویسنده : Thomas L. Sexton

نوع : مرجع

لینک خروجی به مرجع

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781118524275.ejdj0073},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781118524275.ejdj0073},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781118524275.ejdj0073},
  author = {Thomas L. Sexton},
  title = {Functional Family Therapy}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781118524275.ejdj0073
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781118524275.ejdj0073
TI - Functional Family Therapy
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781118524275.ejdj0073
AU -Thomas L. Sexton
Thomas L. Sexton, T. (2017). Functional Family Therapy. doi:10.1002/9781118524275.ejdj0073
“Functional Family Therapy.” (2017) - Author: Thomas L. Sexton, Page: 1-7