سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مرجع : Multisystemic Therapy

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781118524275.ejdj0048

صفحه : 1-5

سال انتشار : 2017

نویسنده : Scott W. Henggeler

نوع : مرجع

لینک خروجی به مرجع

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781118524275.ejdj0048},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781118524275.ejdj0048},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781118524275.ejdj0048},
  author = {Scott W. Henggeler},
  title = {Multisystemic Therapy}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781118524275.ejdj0048
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781118524275.ejdj0048
TI - Multisystemic Therapy
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781118524275.ejdj0048
AU -Scott W. Henggeler
Scott W. Henggeler, T. (2017). Multisystemic Therapy. doi:10.1002/9781118524275.ejdj0048
“Multisystemic Therapy.” (2017) - Author: Scott W. Henggeler, Page: 1-5