سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مرجع : Drug Use

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781118524275.ejdj0211

صفحه : 1-4

سال انتشار : 2017

نویسنده : Meghan R. Ogle

نوع : مرجع

لینک خروجی به مرجع

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781118524275.ejdj0211},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781118524275.ejdj0211},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781118524275.ejdj0211},
  author = {Meghan R. Ogle},
  title = {Drug Use}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781118524275.ejdj0211
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781118524275.ejdj0211
TI - Drug Use
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781118524275.ejdj0211
AU -Meghan R. Ogle
Meghan R. Ogle, T. (2017). Drug Use. doi:10.1002/9781118524275.ejdj0211
“Drug Use.” (2017) - Author: Meghan R. Ogle, Page: 1-4