سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Juvenile Xanthogranuloma and Related Non-LCH Disorders

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-59632-7_17

صفحه : 293-311

سال انتشار : 2017

نویسنده : Francesco Ceppi, Oussama Abla

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-59632-7_17},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-59632-7_17},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-59632-7_17},
  author = {Francesco Ceppi, Oussama Abla},
  title = {Juvenile Xanthogranuloma and Related Non-LCH Disorders}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-59632-7_17
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-59632-7_17
TI - Juvenile Xanthogranuloma and Related Non-LCH Disorders
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-59632-7_17
AU -Francesco Ceppi, Oussama Abla
Francesco Ceppi, Oussama Abla, T. (2017). Juvenile Xanthogranuloma and Related Non-LCH Disorders. doi:10.1007/978-3-319-59632-7_17
“Juvenile Xanthogranuloma and Related Non-LCH Disorders.” (2017) - Author: Francesco Ceppi, Oussama Abla, Page: 293-311