سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : P147 The changing shape of patients with idiopathic pulmonary fibrosis

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.289

سال انتشار : 2017

نویسنده : RL Wollerton, CJ Scotton, MA Gibbons

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.289},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.289},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {RL Wollerton, CJ Scotton, MA Gibbons},
  title = {P147 The changing shape of patients with idiopathic pulmonary fibrosis}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.289
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.289
TI - P147 The changing shape of patients with idiopathic pulmonary fibrosis
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -RL Wollerton, CJ Scotton, MA Gibbons
RL Wollerton, CJ Scotton, MA Gibbons, T. (2017). P147 The changing shape of patients with idiopathic pulmonary fibrosis. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.289
“P147 The changing shape of patients with idiopathic pulmonary fibrosis.” (2017) - Author: RL Wollerton, CJ Scotton, MA Gibbons