سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : More Stamina: designing a gamified mHealth fatigue management solution for persons with Multiple Sclerosis

ناشر : JMIR Publications Inc.

DOI کد :

10.2196/preprints.9437

سال انتشار : 2017

نویسنده : Guido Giunti, Vasiliki Mylonopoulou, Octavio Rivera Romero

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.2196/preprints.9437},
  url = {http://dx.doi.org/10.2196/preprints.9437},
  year = 2017,
  publisher = {JMIR Publications Inc.},
  pages = {},
  author = {Guido Giunti, Vasiliki Mylonopoulou, Octavio Rivera Romero},
  title = {More Stamina: designing a gamified mHealth fatigue management solution for persons with Multiple Sclerosis}
}
TY - DATA
DO - 10.2196/preprints.9437
UR - http://dx.doi.org/10.2196/preprints.9437
TI - More Stamina: designing a gamified mHealth fatigue management solution for persons with Multiple Sclerosis
PY - 2017
PB - JMIR Publications Inc.
SP - 
AU -Guido Giunti, Vasiliki Mylonopoulou, Octavio Rivera Romero
Guido Giunti, Vasiliki Mylonopoulou, Octavio Rivera Romero, T. (2017). More Stamina: designing a gamified mHealth fatigue management solution for persons with Multiple Sclerosis. doi:10.2196/preprints.9437
“More Stamina: designing a gamified mHealth fatigue management solution for persons with Multiple Sclerosis.” (2017) - Author: Guido Giunti, Vasiliki Mylonopoulou, Octavio Rivera Romero