سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : Web-oriented information system of functional diagnostics

ناشر : IEEE

DOI کد :

10.1109/sibircon.2017.8109884

سال انتشار : 2017

نویسنده : T. G. Darmaev, B. V. Khabituev, Ochirbat Baatar

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1109/sibircon.2017.8109884},
  url = {http://dx.doi.org/10.1109/sibircon.2017.8109884},
  year = 2017,
  publisher = {IEEE},
  pages = {},
  author = {T. G. Darmaev, B. V. Khabituev, Ochirbat Baatar},
  title = {Web-oriented information system of functional diagnostics}
}
TY - DATA
DO - 10.1109/sibircon.2017.8109884
UR - http://dx.doi.org/10.1109/sibircon.2017.8109884
TI - Web-oriented information system of functional diagnostics
PY - 2017
PB - IEEE
SP - 
AU -T. G. Darmaev, B. V. Khabituev, Ochirbat Baatar
T. G. Darmaev, B. V. Khabituev, Ochirbat Baatar, T. (2017). Web-oriented information system of functional diagnostics. doi:10.1109/sibircon.2017.8109884
“Web-oriented information system of functional diagnostics.” (2017) - Author: T. G. Darmaev, B. V. Khabituev, Ochirbat Baatar