سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Coexistence of TSH-secreting pituitary adenoma, primary hyperparathyroidism and vitamin D deficiency

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.ep832

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ibtissem Oueslati, Nadia Mchirgui, Karima Khiari, Nejib Ben Abdallah

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.ep832},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep832},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Ibtissem Oueslati, Nadia Mchirgui, Karima Khiari, Nejib Ben Abdallah},
  title = {Coexistence of TSH-secreting pituitary adenoma, primary hyperparathyroidism and vitamin D deficiency}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.ep832
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep832
TI - Coexistence of TSH-secreting pituitary adenoma, primary hyperparathyroidism and vitamin D deficiency
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Ibtissem Oueslati, Nadia Mchirgui, Karima Khiari, Nejib Ben Abdallah
Ibtissem Oueslati, Nadia Mchirgui, Karima Khiari, Nejib Ben Abdallah, T. (2017). Coexistence of TSH-secreting pituitary adenoma, primary hyperparathyroidism and vitamin D deficiency. doi:10.1530/endoabs.49.ep832
“Coexistence of TSH-secreting pituitary adenoma, primary hyperparathyroidism and vitamin D deficiency.” (2017) - Author: Ibtissem Oueslati, Nadia Mchirgui, Karima Khiari, Nejib Ben Abdallah