سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Aortic Dissection After Celiac Plexus Block

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-60072-7_23

صفحه : 139-142

سال انتشار : 2017

نویسنده : R. Lee Wagner

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-60072-7_23},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-60072-7_23},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-60072-7_23},
  author = {R. Lee Wagner},
  title = {Aortic Dissection After Celiac Plexus Block}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-60072-7_23
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-60072-7_23
TI - Aortic Dissection After Celiac Plexus Block
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-60072-7_23
AU -R. Lee Wagner
R. Lee Wagner, T. (2017). Aortic Dissection After Celiac Plexus Block. doi:10.1007/978-3-319-60072-7_23
“Aortic Dissection After Celiac Plexus Block.” (2017) - Author: R. Lee Wagner, Page: 139-142