سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Breast Cancer Therapy: A Mini Review

ISSN کد : 2575-9094

ناشر : MedCrave Group, LLC

DOI کد :

10.15406/mojddt.2017.01.00006

سال انتشار : 2017

نویسنده : Fakhsheena Anjum, Nighat Razvi, M Ali Masood

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.15406/mojddt.2017.01.00006},
  url = {http://dx.doi.org/10.15406/mojddt.2017.01.00006},
  year = 2017,
  publisher = {MedCrave Group, LLC},
  pages = {},
  author = {Fakhsheena Anjum, Nighat Razvi, M Ali Masood},
  title = {Breast Cancer Therapy: A Mini Review}
}
TY - DATA
DO - 10.15406/mojddt.2017.01.00006
UR - http://dx.doi.org/10.15406/mojddt.2017.01.00006
TI - Breast Cancer Therapy: A Mini Review
PY - 2017
PB - MedCrave Group, LLC
SP - 
AU -Fakhsheena Anjum, Nighat Razvi, M Ali Masood
Fakhsheena Anjum, Nighat Razvi, M Ali Masood, T. (2017). Breast Cancer Therapy: A Mini Review. doi:10.15406/mojddt.2017.01.00006
“Breast Cancer Therapy: A Mini Review.” (2017) - Author: Fakhsheena Anjum, Nighat Razvi, M Ali Masood