سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : P85 Preschool wheeze: a role for antibiotics?

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.227

سال انتشار : 2017

نویسنده : RJ Langley, RA Lewsey, P Davies

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.227},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.227},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {RJ Langley, RA Lewsey, P Davies},
  title = {P85 Preschool wheeze: a role for antibiotics?}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.227
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.227
TI - P85 Preschool wheeze: a role for antibiotics?
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -RJ Langley, RA Lewsey, P Davies
RJ Langley, RA Lewsey, P Davies, T. (2017). P85 Preschool wheeze: a role for antibiotics?. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.227
“P85 Preschool wheeze: a role for antibiotics?.” (2017) - Author: RJ Langley, RA Lewsey, P Davies