سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : P228 Fatty acid supplementation and asthma: a systematic review

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.370

سال انتشار : 2017

نویسنده : WF Kwok, AW Wilson

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.370},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.370},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {WF Kwok, AW Wilson},
  title = {P228 Fatty acid supplementation and asthma: a systematic review}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.370
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.370
TI - P228 Fatty acid supplementation and asthma: a systematic review
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -WF Kwok, AW Wilson
WF Kwok, AW Wilson, T. (2017). P228 Fatty acid supplementation and asthma: a systematic review. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.370
“P228 Fatty acid supplementation and asthma: a systematic review.” (2017) - Author: WF Kwok, AW Wilson