سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : APPLICATIONS OF GENETICS, GENOMICS AND BIOINFORMATICS IN DRUG DISCOVERY

ناشر : WORLD SCIENTIFIC

DOI کد :

10.1142/9789813235533_0001

سال انتشار : 2017

نویسنده : RICHARD BOURGON, FREDERICK E. DEWEY, ZHENGYAN KAN, SHUYU D. LI

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1142/9789813235533_0001},
  url = {http://dx.doi.org/10.1142/9789813235533_0001},
  year = 2017,
  publisher = {WORLD SCIENTIFIC},
  pages = {},
  author = {RICHARD BOURGON, FREDERICK E. DEWEY, ZHENGYAN KAN, SHUYU D. LI},
  title = {APPLICATIONS OF GENETICS, GENOMICS AND BIOINFORMATICS IN DRUG DISCOVERY}
}
TY - DATA
DO - 10.1142/9789813235533_0001
UR - http://dx.doi.org/10.1142/9789813235533_0001
TI - APPLICATIONS OF GENETICS, GENOMICS AND BIOINFORMATICS IN DRUG DISCOVERY
PY - 2017
PB - WORLD SCIENTIFIC
SP - 
AU -RICHARD BOURGON, FREDERICK E. DEWEY, ZHENGYAN KAN, SHUYU D. LI
RICHARD BOURGON, FREDERICK E. DEWEY, ZHENGYAN KAN, SHUYU D. LI, T. (2017). APPLICATIONS OF GENETICS, GENOMICS AND BIOINFORMATICS IN DRUG DISCOVERY. doi:10.1142/9789813235533_0001
“APPLICATIONS OF GENETICS, GENOMICS AND BIOINFORMATICS IN DRUG DISCOVERY.” (2017) - Author: RICHARD BOURGON, FREDERICK E. DEWEY, ZHENGYAN KAN, SHUYU D. LI