سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Electrochemical-Based Biosensor Technologies in Disease Detection and Diagnostics

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781119065036.ch6

صفحه : 95-123

سال انتشار : 2017

نویسنده : Andrea Ravalli, Giovanna Marrazza

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781119065036.ch6},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781119065036.ch6},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781119065036.ch6},
  author = {Andrea Ravalli, Giovanna Marrazza},
  title = {Electrochemical-Based Biosensor Technologies in Disease Detection and Diagnostics}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781119065036.ch6
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781119065036.ch6
TI - Electrochemical-Based Biosensor Technologies in Disease Detection and Diagnostics
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781119065036.ch6
AU -Andrea Ravalli, Giovanna Marrazza
Andrea Ravalli, Giovanna Marrazza, T. (2017). Electrochemical-Based Biosensor Technologies in Disease Detection and Diagnostics. doi:10.1002/9781119065036.ch6
“Electrochemical-Based Biosensor Technologies in Disease Detection and Diagnostics.” (2017) - Author: Andrea Ravalli, Giovanna Marrazza, Page: 95-123