سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Anesthesia for Robotic Surgery

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-55527-0_13

صفحه : 153-162

سال انتشار : 2017

نویسنده : Claudia Marquez Simões

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-55527-0_13},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-55527-0_13},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-55527-0_13},
  author = {Claudia Marquez Simões},
  title = {Anesthesia for Robotic Surgery}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-55527-0_13
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-55527-0_13
TI - Anesthesia for Robotic Surgery
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-55527-0_13
AU -Claudia Marquez Simões
Claudia Marquez Simões, T. (2017). Anesthesia for Robotic Surgery. doi:10.1007/978-3-319-55527-0_13
“Anesthesia for Robotic Surgery.” (2017) - Author: Claudia Marquez Simões, Page: 153-162