سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : The Use of Nanomaterials and Microfluidics in Medical Diagnostics

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781119065036.ch3

صفحه : 35-58

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jon Ashley, Yi Sun

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781119065036.ch3},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781119065036.ch3},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781119065036.ch3},
  author = {Jon Ashley, Yi Sun},
  title = {The Use of Nanomaterials and Microfluidics in Medical Diagnostics}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781119065036.ch3
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781119065036.ch3
TI - The Use of Nanomaterials and Microfluidics in Medical Diagnostics
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781119065036.ch3
AU -Jon Ashley, Yi Sun
Jon Ashley, Yi Sun, T. (2017). The Use of Nanomaterials and Microfluidics in Medical Diagnostics. doi:10.1002/9781119065036.ch3
“The Use of Nanomaterials and Microfluidics in Medical Diagnostics.” (2017) - Author: Jon Ashley, Yi Sun, Page: 35-58