سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Smart Nanomaterials

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781119065036.ch11

صفحه : 219-276

سال انتشار : 2017

نویسنده : Frank Davis, Flavio M. Shimizu, Zeynep Altintas

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781119065036.ch11},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781119065036.ch11},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781119065036.ch11},
  author = {Frank Davis, Flavio M. Shimizu, Zeynep Altintas},
  title = {Smart Nanomaterials}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781119065036.ch11
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781119065036.ch11
TI - Smart Nanomaterials
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781119065036.ch11
AU -Frank Davis, Flavio M. Shimizu, Zeynep Altintas
Frank Davis, Flavio M. Shimizu, Zeynep Altintas, T. (2017). Smart Nanomaterials. doi:10.1002/9781119065036.ch11
“Smart Nanomaterials.” (2017) - Author: Frank Davis, Flavio M. Shimizu, Zeynep Altintas, Page: 219-276