سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Applications of Quantum Dots in Biosensors and Diagnostics

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781119065036.ch9

صفحه : 183-199

سال انتشار : 2017

نویسنده : Zeynep Altintas, Frank Davis, Frieder W. Scheller

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781119065036.ch9},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781119065036.ch9},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781119065036.ch9},
  author = {Zeynep Altintas, Frank Davis, Frieder W. Scheller},
  title = {Applications of Quantum Dots in Biosensors and Diagnostics}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781119065036.ch9
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781119065036.ch9
TI - Applications of Quantum Dots in Biosensors and Diagnostics
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781119065036.ch9
AU -Zeynep Altintas, Frank Davis, Frieder W. Scheller
Zeynep Altintas, Frank Davis, Frieder W. Scheller, T. (2017). Applications of Quantum Dots in Biosensors and Diagnostics. doi:10.1002/9781119065036.ch9
“Applications of Quantum Dots in Biosensors and Diagnostics.” (2017) - Author: Zeynep Altintas, Frank Davis, Frieder W. Scheller, Page: 183-199