سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : SPR-Based Biosensor Technologies in Disease Detection and Diagnostics

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781119065036.ch4

صفحه : 59-76

سال انتشار : 2017

نویسنده : Zeynep Altintas, Wellington M. Fakanya

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781119065036.ch4},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781119065036.ch4},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781119065036.ch4},
  author = {Zeynep Altintas, Wellington M. Fakanya},
  title = {SPR-Based Biosensor Technologies in Disease Detection and Diagnostics}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781119065036.ch4
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781119065036.ch4
TI - SPR-Based Biosensor Technologies in Disease Detection and Diagnostics
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781119065036.ch4
AU -Zeynep Altintas, Wellington M. Fakanya
Zeynep Altintas, Wellington M. Fakanya, T. (2017). SPR-Based Biosensor Technologies in Disease Detection and Diagnostics. doi:10.1002/9781119065036.ch4
“SPR-Based Biosensor Technologies in Disease Detection and Diagnostics.” (2017) - Author: Zeynep Altintas, Wellington M. Fakanya, Page: 59-76