سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : P105 Does feno predict clinical characteristics in chronic cough?

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.247

سال انتشار : 2017

نویسنده : M Haji Sadeghi, C Wright, S Hart, M Crooks, A Morice

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.247},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.247},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {M Haji Sadeghi, C Wright, S Hart, M Crooks, A Morice},
  title = {P105 Does feno predict clinical characteristics in chronic cough?}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.247
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.247
TI - P105 Does feno predict clinical characteristics in chronic cough?
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -M Haji Sadeghi, C Wright, S Hart, M Crooks, A Morice
M Haji Sadeghi, C Wright, S Hart, M Crooks, A Morice, T. (2017). P105 Does feno predict clinical characteristics in chronic cough?. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.247
“P105 Does feno predict clinical characteristics in chronic cough?.” (2017) - Author: M Haji Sadeghi, C Wright, S Hart, M Crooks, A Morice