سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : The Subconscious Mind in the ICU patient

ISSN کد : 2376-0060

ناشر : MedCrave Group, LLC

DOI کد :

10.15406/jlprr.2017.04.00120

سال انتشار : 2017

نویسنده : Luis Trucios

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.15406/jlprr.2017.04.00120},
  url = {http://dx.doi.org/10.15406/jlprr.2017.04.00120},
  year = 2017,
  publisher = {MedCrave Group, LLC},
  pages = {},
  author = {Luis Trucios},
  title = {The Subconscious Mind in the ICU patient}
}
TY - DATA
DO - 10.15406/jlprr.2017.04.00120
UR - http://dx.doi.org/10.15406/jlprr.2017.04.00120
TI - The Subconscious Mind in the ICU patient
PY - 2017
PB - MedCrave Group, LLC
SP - 
AU -Luis Trucios
Luis Trucios, T. (2017). The Subconscious Mind in the ICU patient. doi:10.15406/jlprr.2017.04.00120
“The Subconscious Mind in the ICU patient.” (2017) - Author: Luis Trucios