سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Esophageal Manifestations of Bullous Pemphigoid

ISSN کد : 2373-6372

ناشر : MedCrave Group, LLC

DOI کد :

10.15406/ghoa.2017.07.00242

سال انتشار : 2017

نویسنده : Lukasz Kwapisz

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.15406/ghoa.2017.07.00242},
  url = {http://dx.doi.org/10.15406/ghoa.2017.07.00242},
  year = 2017,
  publisher = {MedCrave Group, LLC},
  pages = {},
  author = {Lukasz Kwapisz},
  title = {Esophageal Manifestations of Bullous Pemphigoid}
}
TY - DATA
DO - 10.15406/ghoa.2017.07.00242
UR - http://dx.doi.org/10.15406/ghoa.2017.07.00242
TI - Esophageal Manifestations of Bullous Pemphigoid
PY - 2017
PB - MedCrave Group, LLC
SP - 
AU -Lukasz Kwapisz
Lukasz Kwapisz, T. (2017). Esophageal Manifestations of Bullous Pemphigoid. doi:10.15406/ghoa.2017.07.00242
“Esophageal Manifestations of Bullous Pemphigoid.” (2017) - Author: Lukasz Kwapisz