سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Stem cell therapy for acute myocardial infarction

ISSN کد : 0954-6928

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/mca.0000000000000589

صفحه : 1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Kenneth M. Fish, Kiyotake Ishikawa, Roger J. Hajjar

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/mca.0000000000000589},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/mca.0000000000000589},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/mca.0000000000000589},
  author = {Kenneth M. Fish, Kiyotake Ishikawa, Roger J. Hajjar},
  title = {Stem cell therapy for acute myocardial infarction}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/mca.0000000000000589
UR - http://dx.doi.org/10.1097/mca.0000000000000589
TI - Stem cell therapy for acute myocardial infarction
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/mca.0000000000000589
AU -Kenneth M. Fish, Kiyotake Ishikawa, Roger J. Hajjar
Kenneth M. Fish, Kiyotake Ishikawa, Roger J. Hajjar, T. (2017). Stem cell therapy for acute myocardial infarction. doi:10.1097/mca.0000000000000589
“Stem cell therapy for acute myocardial infarction.” (2017) - Author: Kenneth M. Fish, Kiyotake Ishikawa, Roger J. Hajjar, Page: 1