سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان کتاب : Acute Brain Impairment

ISSN کد : 2041-3211

ناشر : Royal Society of Chemistry

DOI کد :

10.1039/9781788012539

سال انتشار : 2017

نوع : کتاب

لینک خروجی به کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1039/9781788012539},
  url = {http://dx.doi.org/10.1039/9781788012539},
  year = 2017,
  publisher = {Royal Society of Chemistry},
  pages = {},
  author = {},
  title = {Acute Brain Impairment}
}
TY - DATA
DO - 10.1039/9781788012539
UR - http://dx.doi.org/10.1039/9781788012539
TI - Acute Brain Impairment
PY - 2017
PB - Royal Society of Chemistry
SP - 
AU -
, T. (2017). Acute Brain Impairment. doi:10.1039/9781788012539
“Acute Brain Impairment.” (2017)