سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Ten tips for ICU sedation

ISSN کد : 0342-4642, 1432-1238

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1007/s00134-017-4992-9

سال انتشار : 2017

نویسنده : Sangeeta Mehta, Claudia Spies, Yahya Shehabi

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1007/s00134-017-4992-9},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/s00134-017-4992-9},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {},
  author = {Sangeeta Mehta, Claudia Spies, Yahya Shehabi},
  title = {Ten tips for ICU sedation}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/s00134-017-4992-9
UR - http://dx.doi.org/10.1007/s00134-017-4992-9
TI - Ten tips for ICU sedation
PY - 2017
PB - Springer Nature
SP - 
AU -Sangeeta Mehta, Claudia Spies, Yahya Shehabi
Sangeeta Mehta, Claudia Spies, Yahya Shehabi, T. (2017). Ten tips for ICU sedation. doi:10.1007/s00134-017-4992-9
“Ten tips for ICU sedation.” (2017) - Author: Sangeeta Mehta, Claudia Spies, Yahya Shehabi