سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : P48 The effects of tgf-Β and il-33 on the pro-fibrotic activity of primary human lung fibroblasts during the development of ipf

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.190

سال انتشار : 2017

نویسنده : KE Stephenson, CL Overed-Sayer, AE John, ES Cohen, RG Jenkins

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.190},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.190},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {KE Stephenson, CL Overed-Sayer, AE John, ES Cohen, RG Jenkins},
  title = {P48 The effects of tgf-Β and il-33 on the pro-fibrotic activity of primary human lung fibroblasts during the development of ipf}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.190
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.190
TI - P48 The effects of tgf-Β and il-33 on the pro-fibrotic activity of primary human lung fibroblasts during the development of ipf
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -KE Stephenson, CL Overed-Sayer, AE John, ES Cohen, RG Jenkins
KE Stephenson, CL Overed-Sayer, AE John, ES Cohen, RG Jenkins, T. (2017). P48 The effects of tgf-Β and il-33 on the pro-fibrotic activity of primary human lung fibroblasts during the development of ipf. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.190
“P48 The effects of tgf-Β and il-33 on the pro-fibrotic activity of primary human lung fibroblasts during the development of ipf.” (2017) - Author: KE Stephenson, CL Overed-Sayer, AE John, ES Cohen, RG Jenkins