سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : The route to diagnosis: emergency presentation of lung cancer

ISSN کد : 1758-1966, 1758-1974

ناشر : Future Medicine Ltd

DOI کد :

10.2217/lmt-2017-0004

صفحه : 67-73

سال انتشار : 2017

نویسنده : Thomas Newsom-Davis

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.2217/lmt-2017-0004},
  url = {http://dx.doi.org/10.2217/lmt-2017-0004},
  year = 2017,
  publisher = {Future Medicine Ltd},
  pages = {10.2217/lmt-2017-0004},
  author = {Thomas Newsom-Davis},
  title = {The route to diagnosis: emergency presentation of lung cancer}
}
TY - DATA
DO - 10.2217/lmt-2017-0004
UR - http://dx.doi.org/10.2217/lmt-2017-0004
TI - The route to diagnosis: emergency presentation of lung cancer
PY - 2017
PB - Future Medicine Ltd
SP - 10.2217/lmt-2017-0004
AU -Thomas Newsom-Davis
Thomas Newsom-Davis, T. (2017). The route to diagnosis: emergency presentation of lung cancer. doi:10.2217/lmt-2017-0004
“The route to diagnosis: emergency presentation of lung cancer.” (2017) - Author: Thomas Newsom-Davis, Page: 67-73