سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Abstracts and Commentaries on Key Articles in the Literature

ISSN کد : 1933-6586, 1933-6594

ناشر : Mary Ann Liebert Inc

DOI کد :

10.1089/acu.2017.29066.lit

سال انتشار : 2017

نویسنده : Daniela Litscher, Gerhard Litscher

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1089/acu.2017.29066.lit},
  url = {http://dx.doi.org/10.1089/acu.2017.29066.lit},
  year = 2017,
  publisher = {Mary Ann Liebert Inc},
  pages = {},
  author = {Daniela Litscher, Gerhard Litscher},
  title = {Abstracts and Commentaries on Key Articles in the Literature}
}
TY - DATA
DO - 10.1089/acu.2017.29066.lit
UR - http://dx.doi.org/10.1089/acu.2017.29066.lit
TI - Abstracts and Commentaries on Key Articles in the Literature
PY - 2017
PB - Mary Ann Liebert Inc
SP - 
AU -Daniela Litscher, Gerhard Litscher
Daniela Litscher, Gerhard Litscher, T. (2017). Abstracts and Commentaries on Key Articles in the Literature. doi:10.1089/acu.2017.29066.lit
“Abstracts and Commentaries on Key Articles in the Literature.” (2017) - Author: Daniela Litscher, Gerhard Litscher