سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Introducing a Standardized Acupuncture Protocol for Peripheral Neuropathy: A Case Series

ISSN کد : 1933-6586, 1933-6594

ناشر : Mary Ann Liebert Inc

DOI کد :

10.1089/acu.2017.1242

سال انتشار : 2017

نویسنده : Alexandra Dimitrova

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1089/acu.2017.1242},
  url = {http://dx.doi.org/10.1089/acu.2017.1242},
  year = 2017,
  publisher = {Mary Ann Liebert Inc},
  pages = {},
  author = {Alexandra Dimitrova},
  title = {Introducing a Standardized Acupuncture Protocol for Peripheral Neuropathy: A Case Series}
}
TY - DATA
DO - 10.1089/acu.2017.1242
UR - http://dx.doi.org/10.1089/acu.2017.1242
TI - Introducing a Standardized Acupuncture Protocol for Peripheral Neuropathy: A Case Series
PY - 2017
PB - Mary Ann Liebert Inc
SP - 
AU -Alexandra Dimitrova
Alexandra Dimitrova, T. (2017). Introducing a Standardized Acupuncture Protocol for Peripheral Neuropathy: A Case Series. doi:10.1089/acu.2017.1242
“Introducing a Standardized Acupuncture Protocol for Peripheral Neuropathy: A Case Series.” (2017) - Author: Alexandra Dimitrova