سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : A Case Report of Severe Anemia in a North Indian Surrogate Mother

ISSN کد : 2329-9126

ناشر : OMICS Publishing Group

DOI کد :

10.4172/2329-9126.1000326

سال انتشار : 2017

نویسنده : Anita Mani

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.4172/2329-9126.1000326},
  url = {http://dx.doi.org/10.4172/2329-9126.1000326},
  year = 2017,
  publisher = {OMICS Publishing Group},
  pages = {},
  author = {Anita Mani},
  title = {A Case Report of Severe Anemia in a North Indian Surrogate Mother}
}
TY - DATA
DO - 10.4172/2329-9126.1000326
UR - http://dx.doi.org/10.4172/2329-9126.1000326
TI - A Case Report of Severe Anemia in a North Indian Surrogate Mother
PY - 2017
PB - OMICS Publishing Group
SP - 
AU -Anita Mani
Anita Mani, T. (2017). A Case Report of Severe Anemia in a North Indian Surrogate Mother. doi:10.4172/2329-9126.1000326
“A Case Report of Severe Anemia in a North Indian Surrogate Mother.” (2017) - Author: Anita Mani