سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Association of Basedow disease with pernicious anemia: a case report

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.49.ep764

سال انتشار : 2017

نویسنده : Mihai Radu Diaconescu, Smaranda Diaconescu

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.49.ep764},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep764},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Mihai Radu Diaconescu, Smaranda Diaconescu},
  title = {Association of Basedow disease with pernicious anemia: a case report}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.49.ep764
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.49.ep764
TI - Association of Basedow disease with pernicious anemia: a case report
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Mihai Radu Diaconescu, Smaranda Diaconescu
Mihai Radu Diaconescu, Smaranda Diaconescu, T. (2017). Association of Basedow disease with pernicious anemia: a case report. doi:10.1530/endoabs.49.ep764
“Association of Basedow disease with pernicious anemia: a case report.” (2017) - Author: Mihai Radu Diaconescu, Smaranda Diaconescu