سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Foreign Bodies in the Throat

ناشر : Springer Singapore

DOI کد :

10.1007/978-981-10-6361-9_8

صفحه : 153-163

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jayita Das

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-981-10-6361-9_8},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-6361-9_8},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Singapore},
  pages = {10.1007/978-981-10-6361-9_8},
  author = {Jayita Das},
  title = {Foreign Bodies in the Throat}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-981-10-6361-9_8
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-6361-9_8
TI - Foreign Bodies in the Throat
PY - 2017
PB - Springer Singapore
SP - 10.1007/978-981-10-6361-9_8
AU -Jayita Das
Jayita Das, T. (2017). Foreign Bodies in the Throat. doi:10.1007/978-981-10-6361-9_8
“Foreign Bodies in the Throat.” (2017) - Author: Jayita Das, Page: 153-163