سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Castleman disease: delineating the spectrum

ISSN کد : 0007-1048

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1111/bjh.15016

سال انتشار : 2017

نویسنده : Musa Alzahrani, Heather A. Leitch

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1111/bjh.15016},
  url = {http://dx.doi.org/10.1111/bjh.15016},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {},
  author = {Musa Alzahrani, Heather A. Leitch},
  title = {Castleman disease: delineating the spectrum}
}
TY - DATA
DO - 10.1111/bjh.15016
UR - http://dx.doi.org/10.1111/bjh.15016
TI - Castleman disease: delineating the spectrum
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 
AU -Musa Alzahrani, Heather A. Leitch
Musa Alzahrani, Heather A. Leitch, T. (2017). Castleman disease: delineating the spectrum. doi:10.1111/bjh.15016
“Castleman disease: delineating the spectrum.” (2017) - Author: Musa Alzahrani, Heather A. Leitch