سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Vegetative disorders and serotonin of blood serum in the case of chronic rhinosinusitis polyposa

ISSN کد : 2499-9954

ناشر : Remedium Privolzhie

DOI کد :

10.21145/2499-9954-2017-5-108-110

صفحه : 108-110

سال انتشار : 2017

نویسنده : A.A. Shishkin, Yu.V. Karakulova

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.21145/2499-9954-2017-5-108-110},
  url = {http://dx.doi.org/10.21145/2499-9954-2017-5-108-110},
  year = 2017,
  publisher = {Remedium Privolzhie},
  pages = {10.21145/2499-9954-2017-5-108-110},
  author = {A.A. Shishkin, Yu.V. Karakulova},
  title = {Vegetative disorders and serotonin of blood serum in the case of chronic rhinosinusitis polyposa}
}
TY - DATA
DO - 10.21145/2499-9954-2017-5-108-110
UR - http://dx.doi.org/10.21145/2499-9954-2017-5-108-110
TI - Vegetative disorders and serotonin of blood serum in the case of chronic rhinosinusitis polyposa
PY - 2017
PB - Remedium Privolzhie
SP - 10.21145/2499-9954-2017-5-108-110
AU -A.A. Shishkin, Yu.V. Karakulova
A.A. Shishkin, Yu.V. Karakulova, T. (2017). Vegetative disorders and serotonin of blood serum in the case of chronic rhinosinusitis polyposa. doi:10.21145/2499-9954-2017-5-108-110
“Vegetative disorders and serotonin of blood serum in the case of chronic rhinosinusitis polyposa.” (2017) - Author: A.A. Shishkin, Yu.V. Karakulova, Page: 108-110