سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Ureteral Reconstruction Surgery

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-62277-4_22

صفحه : 199-209

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jatin Gupta, Ronney Abaza

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-62277-4_22},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62277-4_22},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-62277-4_22},
  author = {Jatin Gupta, Ronney Abaza},
  title = {Ureteral Reconstruction Surgery}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-62277-4_22
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62277-4_22
TI - Ureteral Reconstruction Surgery
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-62277-4_22
AU -Jatin Gupta, Ronney Abaza
Jatin Gupta, Ronney Abaza, T. (2017). Ureteral Reconstruction Surgery. doi:10.1007/978-3-319-62277-4_22
“Ureteral Reconstruction Surgery.” (2017) - Author: Jatin Gupta, Ronney Abaza, Page: 199-209