سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Outcomes in chronic rhinosinusitis

ISSN کد : 2042-6976

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1002/alr.22050

سال انتشار : 2017

نویسنده : David W. Kennedy

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1002/alr.22050},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/alr.22050},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {},
  author = {David W. Kennedy},
  title = {Outcomes in chronic rhinosinusitis}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/alr.22050
UR - http://dx.doi.org/10.1002/alr.22050
TI - Outcomes in chronic rhinosinusitis
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 
AU -David W. Kennedy
David W. Kennedy, T. (2017). Outcomes in chronic rhinosinusitis. doi:10.1002/alr.22050
“Outcomes in chronic rhinosinusitis.” (2017) - Author: David W. Kennedy