سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Injury and Wound Healing

ناشر : Springer Singapore

DOI کد :

10.1007/978-981-10-6361-9_3

صفحه : 31-52

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jayita Das

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-981-10-6361-9_3},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-6361-9_3},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Singapore},
  pages = {10.1007/978-981-10-6361-9_3},
  author = {Jayita Das},
  title = {Injury and Wound Healing}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-981-10-6361-9_3
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-6361-9_3
TI - Injury and Wound Healing
PY - 2017
PB - Springer Singapore
SP - 10.1007/978-981-10-6361-9_3
AU -Jayita Das
Jayita Das, T. (2017). Injury and Wound Healing. doi:10.1007/978-981-10-6361-9_3
“Injury and Wound Healing.” (2017) - Author: Jayita Das, Page: 31-52