سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Erdheim-Chester disease: the “targeted” revolution

ISSN کد : 0006-4971, 1528-0020

ناشر : American Society of Hematology

DOI کد :

10.1182/blood-2017-07-795054

صفحه : 1282-1284

سال انتشار : 2017

نویسنده : Augusto Vaglio, Eli L. Diamond

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1182/blood-2017-07-795054},
  url = {http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-07-795054},
  year = 2017,
  publisher = {American Society of Hematology},
  pages = {10.1182/blood-2017-07-795054},
  author = {Augusto Vaglio, Eli L. Diamond},
  title = {Erdheim-Chester disease: the “targeted” revolution}
}
TY - DATA
DO - 10.1182/blood-2017-07-795054
UR - http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-07-795054
TI - Erdheim-Chester disease: the “targeted” revolution
PY - 2017
PB - American Society of Hematology
SP - 10.1182/blood-2017-07-795054
AU -Augusto Vaglio, Eli L. Diamond
Augusto Vaglio, Eli L. Diamond, T. (2017). Erdheim-Chester disease: the “targeted” revolution. doi:10.1182/blood-2017-07-795054
“Erdheim-Chester disease: the “targeted” revolution.” (2017) - Author: Augusto Vaglio, Eli L. Diamond, Page: 1282-1284