سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Uses and Abuses of Ultrasound in the Pediatric Emergency Room

ISSN کد : 2514-8281

ناشر : Ubiquity Press, Ltd.

DOI کد :

10.5334/jbr-btr.1421

سال انتشار : 2017

نویسنده : Dana Dumitriu

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.5334/jbr-btr.1421},
  url = {http://dx.doi.org/10.5334/jbr-btr.1421},
  year = 2017,
  publisher = {Ubiquity Press, Ltd.},
  pages = {},
  author = {Dana Dumitriu},
  title = {Uses and Abuses of Ultrasound in the Pediatric Emergency Room}
}
TY - DATA
DO - 10.5334/jbr-btr.1421
UR - http://dx.doi.org/10.5334/jbr-btr.1421
TI - Uses and Abuses of Ultrasound in the Pediatric Emergency Room
PY - 2017
PB - Ubiquity Press, Ltd.
SP - 
AU -Dana Dumitriu
Dana Dumitriu, T. (2017). Uses and Abuses of Ultrasound in the Pediatric Emergency Room. doi:10.5334/jbr-btr.1421
“Uses and Abuses of Ultrasound in the Pediatric Emergency Room.” (2017) - Author: Dana Dumitriu