سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Piezoelectric versus conventional implant site preparation: A systematic review and meta-analysis

ISSN کد : 1523-0899

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1111/cid.12555

سال انتشار : 2017

نویسنده : Momen A. Atieh, Nabeel H. M. Alsabeeha, Andrew Tawse-Smith, Warwick J. Duncan

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1111/cid.12555},
  url = {http://dx.doi.org/10.1111/cid.12555},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {},
  author = {Momen A. Atieh, Nabeel H. M. Alsabeeha, Andrew Tawse-Smith, Warwick J. Duncan},
  title = {Piezoelectric versus conventional implant site preparation: A systematic review and meta-analysis}
}
TY - DATA
DO - 10.1111/cid.12555
UR - http://dx.doi.org/10.1111/cid.12555
TI - Piezoelectric versus conventional implant site preparation: A systematic review and meta-analysis
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 
AU -Momen A. Atieh, Nabeel H. M. Alsabeeha, Andrew Tawse-Smith, Warwick J. Duncan
Momen A. Atieh, Nabeel H. M. Alsabeeha, Andrew Tawse-Smith, Warwick J. Duncan, T. (2017). Piezoelectric versus conventional implant site preparation: A systematic review and meta-analysis. doi:10.1111/cid.12555
“Piezoelectric versus conventional implant site preparation: A systematic review and meta-analysis.” (2017) - Author: Momen A. Atieh, Nabeel H. M. Alsabeeha, Andrew Tawse-Smith, Warwick J. Duncan