سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : A Prospective, Randomized Controlled Trial of Noninvasive Ventilation in Acute Exacerbation of Asthma in Children

ISSN کد : 2347-176X

ناشر : Research and Analysis Journals

DOI کد :

10.18535/jmscr/v5i11.103

سال انتشار : 2017

نویسنده : Dr Md Rahiul Islam MBBS

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.18535/jmscr/v5i11.103},
  url = {http://dx.doi.org/10.18535/jmscr/v5i11.103},
  year = 2017,
  publisher = {Research and Analysis Journals},
  pages = {},
  author = {Dr Md Rahiul Islam MBBS},
  title = {A Prospective, Randomized Controlled Trial of Noninvasive Ventilation in Acute Exacerbation of Asthma in Children}
}
TY - DATA
DO - 10.18535/jmscr/v5i11.103
UR - http://dx.doi.org/10.18535/jmscr/v5i11.103
TI - A Prospective, Randomized Controlled Trial of Noninvasive Ventilation in Acute Exacerbation of Asthma in Children
PY - 2017
PB - Research and Analysis Journals
SP - 
AU -Dr Md Rahiul Islam MBBS
Dr Md Rahiul Islam MBBS, T. (2017). A Prospective, Randomized Controlled Trial of Noninvasive Ventilation in Acute Exacerbation of Asthma in Children. doi:10.18535/jmscr/v5i11.103
“A Prospective, Randomized Controlled Trial of Noninvasive Ventilation in Acute Exacerbation of Asthma in Children.” (2017) - Author: Dr Md Rahiul Islam MBBS