سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Gastrointestinal Manifestations of Marfan Syndrome

ناشر : MDPI AG

DOI کد :

10.20944/preprints201711.0081.v1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Nashiz Inayet, Jamal Hayat, Andrew Poullis, Maite Tome, Ann Child

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.20944/preprints201711.0081.v1},
  url = {http://dx.doi.org/10.20944/preprints201711.0081.v1},
  year = 2017,
  publisher = {MDPI AG},
  pages = {},
  author = {Nashiz Inayet, Jamal Hayat, Andrew Poullis, Maite Tome, Ann Child},
  title = {Gastrointestinal Manifestations of Marfan Syndrome}
}
TY - DATA
DO - 10.20944/preprints201711.0081.v1
UR - http://dx.doi.org/10.20944/preprints201711.0081.v1
TI - Gastrointestinal Manifestations of Marfan Syndrome
PY - 2017
PB - MDPI AG
SP - 
AU -Nashiz Inayet, Jamal Hayat, Andrew Poullis, Maite Tome, Ann Child
Nashiz Inayet, Jamal Hayat, Andrew Poullis, Maite Tome, Ann Child, T. (2017). Gastrointestinal Manifestations of Marfan Syndrome. doi:10.20944/preprints201711.0081.v1
“Gastrointestinal Manifestations of Marfan Syndrome.” (2017) - Author: Nashiz Inayet, Jamal Hayat, Andrew Poullis, Maite Tome, Ann Child