سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Roles of the Hedgehog Signaling Pathway in Skin Development, Homeostasis and Cancer

ناشر : MDPI AG

DOI کد :

10.20944/preprints201711.0096.v1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Yoshinori Abe, Nobuyuki Tanaka

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.20944/preprints201711.0096.v1},
  url = {http://dx.doi.org/10.20944/preprints201711.0096.v1},
  year = 2017,
  publisher = {MDPI AG},
  pages = {},
  author = {Yoshinori Abe, Nobuyuki Tanaka},
  title = {Roles of the Hedgehog Signaling Pathway in Skin Development, Homeostasis and Cancer}
}
TY - DATA
DO - 10.20944/preprints201711.0096.v1
UR - http://dx.doi.org/10.20944/preprints201711.0096.v1
TI - Roles of the Hedgehog Signaling Pathway in Skin Development, Homeostasis and Cancer
PY - 2017
PB - MDPI AG
SP - 
AU -Yoshinori Abe, Nobuyuki Tanaka
Yoshinori Abe, Nobuyuki Tanaka, T. (2017). Roles of the Hedgehog Signaling Pathway in Skin Development, Homeostasis and Cancer. doi:10.20944/preprints201711.0096.v1
“Roles of the Hedgehog Signaling Pathway in Skin Development, Homeostasis and Cancer.” (2017) - Author: Yoshinori Abe, Nobuyuki Tanaka