سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : General Considerations in Trauma

ناشر : Springer Singapore

DOI کد :

10.1007/978-981-10-6361-9_2

صفحه : 13-29

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jayita Das

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-981-10-6361-9_2},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-6361-9_2},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Singapore},
  pages = {10.1007/978-981-10-6361-9_2},
  author = {Jayita Das},
  title = {General Considerations in Trauma}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-981-10-6361-9_2
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-6361-9_2
TI - General Considerations in Trauma
PY - 2017
PB - Springer Singapore
SP - 10.1007/978-981-10-6361-9_2
AU -Jayita Das
Jayita Das, T. (2017). General Considerations in Trauma. doi:10.1007/978-981-10-6361-9_2
“General Considerations in Trauma.” (2017) - Author: Jayita Das, Page: 13-29