سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Trauma to Eye and Orbit

ناشر : Springer Singapore

DOI کد :

10.1007/978-981-10-6361-9_7

صفحه : 145-151

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jayita Das

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-981-10-6361-9_7},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-6361-9_7},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Singapore},
  pages = {10.1007/978-981-10-6361-9_7},
  author = {Jayita Das},
  title = {Trauma to Eye and Orbit}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-981-10-6361-9_7
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-6361-9_7
TI - Trauma to Eye and Orbit
PY - 2017
PB - Springer Singapore
SP - 10.1007/978-981-10-6361-9_7
AU -Jayita Das
Jayita Das, T. (2017). Trauma to Eye and Orbit. doi:10.1007/978-981-10-6361-9_7
“Trauma to Eye and Orbit.” (2017) - Author: Jayita Das, Page: 145-151